Jak probíhají konstelace?

Vloženo 4. 11. 2019

Při odstraňování bloků na zádech, různých chronických onemocnění a vracejících se bolestí se mi ukázalo, že je třeba jít dál za tělo – k psychice a pak ještě dál, do rodinného systému či k systémům dalším.

V každém systému platí řád, čili pořadí důležitostí, sounáležitost, tedy být součástí a vyváženost mezi dáváním a braním. Za systém můžeme dosadit společenství, kolektiv v práci, rodinu, tělo…

Pokud v systému dojde k narušení , v zájmu zachování chodu systému dojde k určitému posunu mezi jeho články. Velmi zřetelné je to v přírodě u všech nepřirozených zásahů do ekosystémů. Každému je dnes už jasné, jak dalekosáhlý vliv může mít vysazení a preference cizího živočišného druhu do krajiny, postavení přehrady ,vejkoobjemová těžba uhlí – takovým případům říkáme ekologická katastrofa.

Člověk je však začleněn do mnoha systémů současně: těla, psychiky, rodiny, společnosti... Při narušení rovnováhy v kterémkoliv z nich dochází ke komplikacím, které se projevují nejčastěji v osobním životě. Bert Hellinger vytvořil metodu Rodinné konstelace, v současné době stále dál vyvíjející se v Systemické konstelace a Konstelace traumatu, která každému pomůže orientovat se ve spletitých vztazích a „pohybech duše“.

Konstelace nám zobrazuje takovýto narušený systém a jeho zablokování: lektor hledá za pomocí účastníků konstelace způsob jejich postavení, který je vhodný pro všechny členy systému tak, aby se systém odblokoval a volně jím proudila energie. Nikdy nedochází k souzení, kdo je vinen. Pouze hledáme „zapletení“ a „rozplétáme“ ho, a tím se celý systém ozdravuje.

Konstelace nám umožní nahlédnout do situace, porozumět jí, přijmout a zaujmout nový postoj . Vzniká nová rovnováha a disharmonie celého systému nadále nemusí být vyvažována nemocí a neštěstím. Konstelace není terapie ve smyslu západní medicíny, ale dává nám možnost jiného přístupu k problému, hlubšího sebepoznání a nalezení zdrojů k vlastnímu řešení.

Konstelace jsou vhodné pro každého, kdo se potřebuje podívat na nějaký svůj problém a chce ho řešit.

Konstelace nejsou vhodné

  • při akutních psychických, traumatických a situačních (např. úmrtí blízké osoby, akutní rozchod, akutní nevěra…) krizích.
  • V případě, že klient je v jakémkoliv léčení, je důležité, informovat lékaře či terapeuta o svém záměru navštívit seminář a lektora o tomto léčení a problémech, které k němu vedly.
  • Jakékoliv psychotické jevy (halucinace, hlasy, záchvaty strachu či paniky, pocit pronásledování, extrémní kolísání nálady) je nutno nejprve projednat s fundovaným terapeutem. Totéž platí, byla-li u vás diagnostikovaná duševní porucha. Pozadí a příčiny i těžkých poruch lze rodinnou konstelací objasnit - tuto práci musí ovšem dělat buď ošetřující terapeut sám, nebo musí být s klientem na konstelaci přítomen.
  • U klientů, kteří jsou závislí na drogách nebo na alkoholu lze provádět konstelace pouze v rámci jejich již začaté léčby za přítomnosti či na výslovné doporučení terapeuta. Bez pomoci terapeuta lze pracovat s klienty, kteří jsou již nejméně 1 rok mimo svoji závislost.
  • Dispozice a stavy, při kterých je zapotřebí zvláštní opatrnosti: kardiovaskulární poruchy (angína pectoris, infarkt, hypertonie atd.), epilepsie, glaukom a celkové oslabení organismu, např. po prodělané těžké nemoci nebo po operaci. Klienti, kterých se tyto stavy týkají, by měli před seminářem kontaktovat lektora.
  • V případě těhotenství se nedoporučuje, stát v namáhavých, těžkých a zatížených rolích. Jste-li těhotná nebo domníváte-li se tak, je vhodné to před seminářem oznámit lektorovi.

Zaujaly vás konstelace?

Podívejte se na termíny nejbližších konstelací.